Favorite films

 • Landscape in the Mist
 • Wings of Desire
 • The Tree of Life
 • The White Ribbon

Recent activity

All
 • The Death of David Cronenberg

 • Another Year

  ★★★★★

 • Shock Corridor

  ★★★½

 • Oslo, August 31st

  ★★★★

Recent reviews

More
 • Another Year

  Another Year

  ★★★★★

  نیازمند یک باغبون/آشپز/دوست پسر برای یک زن بالغ با گربه هستیم :)

 • 71 Fragments of a Chronology of Chance

  71 Fragments of a Chronology of Chance

  ★★★★

  Menschen.
  گوینده اخبار : صحنه‌ای که باعث خشم همگان شد، مردی بود که تلاش می‌کرد کفش برادرش را از زمین پر از خون کافه بردارد که پلیس مانع آن شد .
  سردی عجیبب و ترسناک و خشونتی که هانکه در این فیلم نمایش میده برام این روزا رو به خوبی تداعی کرد. اینطور که مشخصه هانکه جهان انسان ها رو خیلی بهتر از ما فهمیده

Popular reviews

More
 • Another Round

  Another Round

  ★★★★

  کل فیلم یاد شعری از بودلر افتادم
  بودلر تو بخشی از شعرش میگه
  باید مست بود تا سنگینی رقت‌بار زمان
  که تورا می‌شکند
  و شانه‌هایت را خمیده می‌کند را احساس نکنی

 • Ali: Fear Eats the Soul

  Ali: Fear Eats the Soul

  ★★★★

  جدی علی چیکار کنیم ترس روحو نخوره