Emma. ★½

Algus oli pikalt kohutavalt sisutühi, siis nagu hakkas looma ja vajus jälle ära. Potentsiaali oli, aga see jäi realiseerimata. Ainus asi, mis mõjus, lisaks kostüümide, oli keemia ja siis rikuti see ka ära. Mis pagana ninaverejooks?