The Grand Budapest Hotel

The Grand Budapest Hotel ★★★★½

היכולת של ווס אנדרסון ליצר סרטים שאני לא זוכר כלום מהעלילה שלהם