The Man Who Loved Yngve

The Man Who Loved Yngve ★★½

Einaste som e bra e Helge Ombo. "Japan. Ah, kreft i hendene!"
Jarle e usympatisk

Block or Report

Jakob liked this review