Noga Can Fly

Noga Can Fly ★★★★★

היה מקסים הצילום והמוזיקה והתסריט היה בול לא יהיר וכן מעניין
האנימציה גם הייתה מקסימה בפני עצמה וגם ממש הוסיפה לסרט בעיקר מבחינת הצבעים שלו שהיו ממש מדוייקים ומיוחדים ונעימים

Tair liked these reviews