Thiết Bị Điện Đặng Gia Phát is not following anyone.