Click

Click ★★★½

חשבתי שזה עומד להיות סרט רע אבל וואו הופתעתי והופתעתי לטובה.. סרט ממש טוב בכיכובו של אדם סנדלר. לדעתי אם היו עושים את הסרט בשנים האלו הסרט יכל להיות מצוין