Parasite ★★★★½

Paling suka pas adegan melarikan diri dibawah hujan deres... berasa pingin ikut lari2an juga sambil hujan2an duh.

Muhsin liked these reviews