Shrek

Shrek ★★½

Tiz sesle şarkı söyletilmek suretiyle patlatılan ve henüz yumurtadan çıkmamış çocukları omlet yapılan kuş... Eğlence amaçlı içine üflenerek balon yapılan ve göğe bırakılan zavallı kurbağa ve yılan...

Daha ne diyim ki.