Tomboy ★★★★½

סרט מרגש מאוד, אינטימי, מבוים ברגישות, שחקניות מדהימות, יש רגעים כל כך ספציפיים ואמינים, הקשר בין האחיות נורא יפה, ליווי עדין של התבגרות והתמודדות עם הזהות המינית.
סביבה נורמטיבית, נראית תומכת וקשובה רוב הזמן אבל יש הכחשה למי שהנערה באמת רוצה להיות ומחיקה של הרצון שלה, יישור שלה לנורמה בצורה מביישת ומעציבה.
רגעים מאוד יפים של בימוי ילדים, בעיקר במשחקים, משהו מאוד טבעי ואמין.