Nanook of the North ★★★

De eerste echte documentaire. We volgen Nanook en zijn familie in een deels vooropgezet overlevensverhaal. Juist doordat het strakker geregisseerd is dan je verwacht, is het authentiek. We krijgen daardoor een compleet beeld van het doen en laten van de Eskimo's. En het is zo prachtig in beeld gebracht. De muziek is mooi, de rest is alleen zo jaren '20-traag.