The Exchange

זכיתי לראות את הגרסה החדשה והקצרה כשדב נבון מאחורי וכל שאר האקסט מצדידיי..........לראות את הצדיק מזוהי סדום מעשן פייסל היה כבד עליי, סתם, שיהנה, חולה עליו.
ובקשר לסרט, קצת שכחתי שסרטים כאלו קיימים, סרטים שמתארים חיים מאוד בסיסיים ופשוטיים ונורמלים עם כל מיני הפרעות ודברים שלא מסתדרים, אבל נהנתי, זה דרש ממני הרבה ריכוז והרבה קצת להילחם בנטייה שלי לפנות לטלפון כשהסרט מתחיל קצת לשעמם.
אבל נהניתי, והוא היה מאוד יפה, ונחמד, ופשוט, ובדיחות פשוטות ונחמדות