Beyond the Mountains and Hills ★★★★

שנה מצוינת בקולנוע הישראלי.
סיכום הסרטים שראיתי בהקרנות האקדמיה (לפי סדר ההקרנות): הפורצת, אנשים שהם לא אני, תיקון, שבוע ויום, הכל שבור ורוקד, מעבר להרים ולגבעות.